Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

VinoCaser1783

title:                             De VINO CASER, OF DE AMSTERDAMSE PAKHUISVREUGT. Waar in de Nieuwste en Hedendaagse Liederen gevonden worden.
address: By d'Erve vander Putte, Boek-en-Papier-Verkopers op 't Water, in de Lootsman
year: 1783
druk/uitgave:
Amsterdam: Van der Putte, Erven van (uitgave)
print: 3
music: without musical notation
number of songs: 45
45 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
Scheurleer: 3563 (p. 229-2)
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
copies (2):
Gent UB: Bib. Acc. 9090
Leiden UB: 1197 G 87
comment: Inhoudelijk geen overeenkomst met Vinocaser1779.

 
songs in this source (45)


3 drukken:


VinoCaser1780De VINO CASER, OF DE [...]Amsterdam / Van der [...] / [1780 ca.]45 books.google.nl
VinoCaser1783De VINO CASER, OF DE [...]Amsterdam / Van der [...] / 178345DBNL.org books.google.nl
VinoCaser17xx[De VINO CASER, OF DE [...][Amsterdam?] / [Van der [...] / [17xx-18xx?] books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.