Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Speelschuitje1733

title:                             Het SPEEL-SCHUYTJE Met VROLYKE NAAY-MEYSJES Zingende en Queelende de aldernieuwste Gezangen, alle op zoete en aangenaame Voysen. Nooyt te vooren Gedrukt.
address: t'AMSTERDAM, Gedrukt, by de Erfgenaame van GERRIT SCHELLINGWOU, 1733
year: 1733
druk/uitgave:
Amsterdam: Schellingwou, erven van Gerrit (druk)
print: 1?]
collation: 8vo A-F8
music: without musical notation
number of songs: 45
45 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
copy used: Utrecht UB: EAZ 1133
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Utrecht UB: EAZ 1133

 
songs in this source (45)


5 drukken:


Speelschuitje1733Het SPEEL-SCHUYTJE Met [...]Amsterdam / Schelling [...] / 173345 books.google.nl
Speelschuitje1751HET SPEEL-SCHUYTJE Met [...]'s-Gravenhage / Zanten, [...] / 175145DBNL.org books.google.nl
Speelschuitje176xHET SPEEL-SCHUY[TJE] Met [...]Rotterdam / Bezooyen, P. / [1760-1766 ca.?]52 books.google.nl
Speelschuitje1781HET SPEEL-SCHUYTJE MET [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / [1781 ca.]46 books.google.nl
Speelschuitje1782Het Nieuwe verbeeterde [...]Amsterdam / Egmont, [...] / [1782 ca.]53 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.