Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Wouwe GM1722

auteur:
Wouwe, Elis. van (auteur)
titel:                             HET GEESTELYCK MAEGHDEN-TUYLTJEN: TOEGEEYGENT AEN ALLE GODTSOECKENDE MAEGHDEN. Inhoudende veele geestelycke Gesangen, dienstigh voor alle Godtminnende zielen, die wenschen naer het hemels Jerusalem. DEN LAESTEN DRUCK. Van nieuws oversien en vermeerdert met verscheyde nieuwe Liedekens ende op veele plaetsen verbetert. Gemaeckt door Eliz. van Wauwe, de werelt om Godt verlaeten
adres: T'ANTWERPEN. By de Weduwe van Hendrick Thieullier, in de Wolfstraet op den hoeck van 't Lieve Vrouwe straetje. 1722.
jaar: 1722
druk/uitgave:
Antwerpen: Thieullier, Wed. van H.
druk: vb vm
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 104
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 1541 (p. 94-2)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (5):
Den Haag KB: KW 7 E 31
Gent UB: BIB.ACC.012610
Gent UB: BIB.ACC.012611
Gent UB: BIB.BL.006998
Maastricht CC [incompl.; o.a. ttlp. ontbr.]
commentaar: Opgave aantal liederen o.b.v. register.

 


4 drukken:


Wouwe GM1708HET GHEESTELYCK [...]Antwerpen / Pannes, [...] / 1708100DBNL.org books.google.nl
Wouwe GM1716HET GEESTELYCK [...]Antwerpen / Thieullie [...] / 1716103 books.google.nl
Wouwe GM1722HET GEESTELYCK [...]Antwerpen / Thieullie [...] / 1722104 books.google.nl
Wouwe GM1743HET GEESTELYCK [...]Antwerpen / Thieullie [...] / 1743104 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.