Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HsEnkhuizen

title:                             Handschrift Enkhuizen
year: [1659, na][voor 1703 ca.?]
druk/uitgave:
music: with musical notation
number of songs: 48
53 entered in the Dutch Song Database, of which 53 with musical notation
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: manuscript. instrumentale bron. Het muziekdeel bestaat uit 2 delen, van elkaar gescheiden door blanco pagina's: een deel met luittabulaturen dat 9 stukken voor luit bevat en een 2e deel met circa 39 eenstemmige instrumentale stukjes in gewoon notenschrift. Gezien de ligging kunnen die bedoeld zijn voor viool of hobo. Sommige stukjes staan in de bassleutel. Bij de meeste ontbreken de maatstrepen.
literature: COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, Burgers & Grijp & Robinson 2016
copies (1):
Hoorn Westfries archief: [Oud archief stad Enkhuizen] Inv. nr. Bergnr. 1667-1
copy/repro. Meertens:
3978 12c 18e Sliedregt
comment: Signalering handschrift door Cor van Sliedregt. Informatie gedeeltelijk overgenomen uit de archiefbeschrijving van het Westfries Archief.
Muziekhandschrift ingebonden bij een "register met werk- en ambachtslieden en leveranciers voor schepen. Op de buitenkant staat geschreven: "Thema Boek beginnende met den 18e december 1703". De schrijver van het register is waarschijnlijk een ander dan de schrijver van de muzieknotaties. Het muziekdeel kan dan ook een andere datering hebben.
Het handschrift bevat een enigszins inaccurate afbeelding van een luit met een stemtabel, op de normale, renaissance-manier gestemd, met in totaal 11 koren (zie Burgers & Grijp & Robinson 2016, 308-309). Een inscriptie 'andreas van vossen / jungatur cum / margaretha vesterman' bevat de namen van een echtpaar dat in Enkhuizen trouwde in 1659. Ook de in luittabulatuur opgenomen melodie├źn lijken te wijzen op een datering in of na het midden van de 17e eeuw: zo werd Sarabande pinel populair in 1643.

 
songs in this source (53)