Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

DrieHoKa1615

title:                             DRYE HOOFDEN In eene Kapproen, Ofte, De klucht van Muys, Kat, Hont en Leeuw, / Gestelt in dichte by een Zeeuw: / Met noch de Kickvors, die de Koe / Gelijck wou swellen; en daer toe / Oom Wouters oude Droom-sermoon, / Gezongen op een nieuwen toon
address: Gedruct in 't Jaer ons Heeren. M.D.C.XVI. Met previlegie van den Autheur
year: 1615
druk/uitgave:
music: without musical notation
number of songs: 4
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. bron met o.m. enkele liederen. Bevat 4 liederen en 2 sonnetten. Tussen lied 3 en 4 bovendien een gedichtje 'Tot den Sanger oft Leser'.
available: scan (www.let.leidenuniv.nl)
copies (4):
Amsterdam UB: Pfl. A.t.1
Den Haag KB: pamflet 2308
Leiden UB: THYSPF 2082
Utrecht UB: Knuttel 2308
comment: O.b.v. de STCN: andere editie uit hetzelfde jaar in Den Haag, KB: pflt 2309. Lied drie heeft als titel 'Navolgingh Wouters Verhee'; dit zal de Wouter Verhee zijn van het liedhandschrift uit c. 1608 (zie HsVerhee1608).