Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

DrieHoKa1615

titel:                             DRYE HOOFDEN In eene Kapproen, Ofte, De klucht van Muys, Kat, Hont en Leeuw, / Gestelt in dichte by een Zeeuw: / Met noch de Kickvors, die de Koe / Gelijck wou swellen; en daer toe / Oom Wouters oude Droom-sermoon, / Gezongen op een nieuwen toon
adres: Gedruct in 't Jaer ons Heeren. M.D.C.XVI. Met previlegie van den Autheur
jaar: 1615
druk/uitgave:
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 4
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. Bevat 4 liederen en 2 sonnetten. Tussen lied 3 en 4 bovendien een gedichtje 'Tot den Sanger oft Leser'.
beschikbaar: scan (www.let.leidenuniv.nl)
exemplaren (4):
Amsterdam UB: Pfl. A.t.1
Den Haag KB: pamflet 2308
Leiden UB: THYSPF 2082
Utrecht UB: Knuttel 2308
commentaar: O.b.v. de STCN: andere editie uit hetzelfde jaar in Den Haag, KB: pflt 2309. Lied drie heeft als titel 'Navolgingh Wouters Verhee'; dit zal de Wouter Verhee zijn van het liedhandschrift uit c. 1608 (zie HsVerhee1608).