Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

KlHoornsLB1685

title:                             't Kleyn Hoorns Liedtboeck, Inhoudende eenige PSALMEN DAVIDS, Lofzanghen, en Geestelijcke Liedekens. Seer bequaem om in de Vergaderinghe der Geloovigen gesongen te worden.
address: t'AMSTERDAM. By Jan Rieuwertsz. Stads-Drukker en Boekverkooper, in de Beursstraat, in 't Martelaars-boek.
year: [1685 ca.]
druk/uitgave:
Amsterdam: Rieuwertsz, Jan (druk)
music: without musical notation
number of songs: 151
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Gent UB: BL 12668/bis
comment: Opgave aantal liederen o.g.v. register. Ingebonden met twee aanhangsels. Zie: KlHoornsLBAanh1685 en KlHoornsLBAanh1685

 


6 drukken:


KlHoornsLb1644't Kleyn Hoorns-Liet-Boeck [...]Hoorn / Sacharija [...] / 1644151DBNL.org gateway.proquest.com
KlHoornsLB1660't Kleyn HOORNS-LIET-BOECK [...]Hoorn / Deutel, [...] / [16xx]151] gateway.proquest.com
KlHoornsLb1675't Kleyn Hoorns Liedtboeck, [...]Amsterdam / Storck, [...] / 1675151 objects.library.uu.nl
KlHoornsLb1676'T Kleyn HOORNS-LIET-BOECK [...]Hoorn / Deutel, J.J. / [1675, na]141 ca.] gateway.proquest.com
KlHoornsLB1685't Kleyn Hoorns Liedtboeck, [...]Amsterdam / Rieuwertsz, Jan / [1685 ca.]151 books.google.nl
KlHoornsLB1814't Kleyn Hoorns Liedtboeck, [...]Balk / Mennoniet [...] / 1814152 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.