Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

GHarmonie168xa

titel:                             Geestelijcke HARMONIE, Van Veelderley ende uytgelesen, soo oude als nieuwe, Catholijcke Kerckelijcke Lof-sanghen, Leysenen, ende Liedekens, op die principaelste Feesten ende Getijden des Jaers, die men in't Vorstendom Cleve by den Catechismus singht. Nu met groote neerstigheyt verbetert ende vermeerdert, met nieuwe Liedekens
adres: Men vintse te Coop tot Kevelaer.
jaar: [1685+]
druk/uitgave:
Kevelaar (uitgave)
druk: vm. vb.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 127 ca.]
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedschrift.
Scheurleer: 4129 (p. 15-1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Amsterdam UB: Muz. 308
Gent UB: BL 5183
commentaar: ill. Opgave aantal liederen o.b.v. register.
Datering: bevat de approbatie van 1685. UB Gent - UBA op 1685.
Waar bij vorige (?) drukken nog stond 'door eenen Catholijcken Priester', worden hier de initialen van de auteur of bewerker genoemd: 'Door H.P. Pr. Domus Fratrum S. Gregorii Embrice'.
Mogelijk doelt Scheurleers beschrijving op p052-1, nr. 816 (=nr. 4127) ook op deze editie.
Het in de catalogus UBA opgegeven drukadres "t'Amsterdam,: : by Joannes Stichter ..." werd niet aangetrofffen in de bron; dat komt alleen voor bij de uitgave GHarmonie168xb.

 


12 drukken:


GHarmonie1637Geestelijcke HARMONIE, van [...]Emmerik / Arntsen, Samuel / 1637129DBNL.org gateway.proquest.com
HarmonieG1643Geestelijcke HARMONIE, van [...]Emmerik / Arntsen, S. / 1643126 gateway.proquest.com
GHarmonie1678[Geestelijcke HARMONIE, Van [...]Utrecht / Eynden, [...] / 1678
GHarmonie168xaGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1685+]127 ca.] books.google.nl
GHarmonie168xbGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Emmerik / [1685+]122 books.google.nl
GHarmonie168xcGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Utrecht / Eynden, [...] / [168x?]
GHarmonie16xxbGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1679-1700?][17xx?]
GHarmonie16xxGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1685-1702]158 gateway.proquest.com
GHarmonie1722Gheestelijcke HARMONIE, Van [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1722163DBNL.org books.google.nl
GHarmonie1734aGHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Kevelaar / Smits, A. / 1734 books.google.nl
GHarmonie1734bGHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Kevelaar / Holtappel, P. / 1734 books.google.nl
GHarmonie1762GHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1762159 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.