Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

SuB1648

title:                             Dit is een suyverlijck Boecxken, in den welcken staen veel schoone Leysen in 't Latijn ende duytsch, ende is van nieus vermeerdert ende verbetert met veel schoone, nieuwe, Geestelijcke Jaer-liedekens ende geestelijcke Liedekens
address: Gedruckt tot Amstelredam, by Cornelis Dircksz. Kool in de Warmoes-straet, inde vergulde Passer, in 't Jaer ons Heeren 1648.
year: 1648
druk/uitgave:
Amsterdam: Kool, Cornelis Dircksz.
music: without musical notation
number of songs: 64
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek. Bevat Latijnse en Nederlandse kerstliederen.
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
available: scan (books.google.nl)
comment: Bevat gedrukte (oningevulde) notenbalken bij de latijnse hymnen.

 


11 drukken:


SuB1508Dit is een suverlijc boecxken [...]Antwerpen / Bergen, [...] / 150830DBNL.org
Sub1540Dit is een suyverlijck [...]Antwerpen / Vorsterma [...] / 154026 books.google.nl
SuB1565Dit is een suyuerlijck boecxkenAntwerpen / Ghelen, Jan van / 156549
SuB1572Dit is een schoon suyverlijck [...]Antwerpen [=Alkmaar] / Baert, [...] / [1572?]99DBNL.org objects.library.uu.nl
SuB1599Dit is een suverlijck [...]Amsterdam [col] / Muller, [...] / [1599?]55
SuB1600aDit is een schoon suyverlijck [...]Amsterdam / Claesz., [...] / [1600 ca.]99 search.proquest.com
SuB1600cDit is een schoon suverlijc [...]Utrecht?] / Borculo, [...] / [1600, voor?]78 search.proquest.com
SuB1600dDit is een schoon suverlijc [...] [1600 ca.?]99
SuB1600eDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1600]58
SuB1600bDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1617 ca.?]60 books.google.nl
SuB1648Dit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Kool, [...] / 164864 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.