Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Sweerts BEM1705b

author:
Sweerts, Cornelis (auteur)
title:                             BOERTIGE en ERNSTIGE MINNEZANGEN. Nevens eenige PUNTDICHTEN, en andere. Vierde Druk. Nu verrykt met een BYVOEGZEL van Muzyk nooit voor dezen gedrukt
address: 't AMSTERDAM [...]
year: 1705
druk/uitgave:
Amsterdam: Strander, Johannes (druk)
print: 4
music: with musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: Van den Berg 2014
available: scan (books.google.nl)
comment: Datering o.g.v. advertentie Amsterdamsche Courant van 3 november 1705 waarin onderhavige bundel wordt aangekondigd. Zie masterscriptie Michelle van den Berg.
Op titelpagina: 'Nu verrykt met een BYVOEGZEL van Muzyk nooit voor dezen gedrukt'. Op de beginpagina van dit bijvoegsel staat een drukkersadres: "'t AMSTERDAM, By J. STRANDER, Bezyden 't Stadhuis op de hoek van de Pypemarkt".

 


5 drukken:


Sweerts NBEM1696aNIEUWE Boertige en Ernstige [...]Amsterdam / Sweerts, [...] / 169668
Sweerts NBEM1696bNIEUWE BOERTIGE en ERNSTIGE [...]Amsterdam / Sweerts, C. / [1696-1699]79 search.proquest.com
Sweerts BEM1705aBOERTIGE en ERNSTIGE [...]Amsterdam / Joannes [...] / 170569 books.google.nl
Sweerts BEM1705bBOERTIGE en ERNSTIGE [...]Amsterdam / Strander, [...] / 1705 books.google.nl
Sweerts BEM1709BOERTIGE en ERNSTIGE [...]Amsterdam / Strander, [...] / [1709]101DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.