Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Minnen EP1694

auteurs:
Van der Minnen, Lieven
Merlin, I.
titel:                             Den eerelycken pluck-voghel, ghepluckt in diversche pluymkens van minne-liedekens, ende andere vrolijckheden / uyt-ghebroeyt door ... Livinus vander Minnen ...
adres: TOT BRUSSEL, By JACOB VANDE VELDE, achter het Stadt-huys, in S. Augustinus
jaar: 1694, vóór
druk/uitgave:
Brussel: Velde, Jacob vande
druk: Den laetsten druck, vermeerdert ende verbetert
collatie: 299, [1] p., A-T8; 12o oblong.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 126
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: De Wilde 2011, p. 277 e.v. / Huybens TCF, nr. 103e
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Gent UB: BIB.ACC.012609 (f. T1, T7-8 ontbr.)

 


6 drukken:


Minnen EP1677DEN EERELYCKEN PLUCK-VOGHEL [...]Brussel / Velde, [...] / 1677122DBNL.org
Minnen EP1684DEN EERELYCKEN PLUCK-VOGHEL [...]Brussel / Velde, [...] / 1684130 books.google.nl
Minnen EP1694Den eerelycken pluck-voghel, [...]Brussel / Velde, [...] / 1694, vóór126 books.google.nl
Minnen EP1695Den eerelycken pluck-voghel [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1695125 books.google.nl
Minnen EP1700DEN EERELYCKEN PLUCKVOGHEL, [...]Antwerpen / Theuillie [...] / [1700 ca.]125 books.google.nl
Minnen EP1728DEN EERLYCKEN PLUCK-VOGHE[L] [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1728125 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.