Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Minnen EP1695

auteurs:
Van der Minnen, Lieven (auteur)
I. H. F. V. B.
titel:                             Den eerelycken pluck-voghel ghepluckt in diversche pluymkens van minne-liedekens ende andere vrolijckheden / uyt-ghebroeyt door joncker Livinus vander Minnen.
adres: t'Antwerpen : by Joannes van Soest ...,
jaar: 1695
druk/uitgave:
Antwerpen: Soest, Joannes van
druk: Den eersten druck, naer dat het vermeerdert ende verbetert is van veele, ende groote druck-fauten do
collatie: 298, [6] p., A-T8; 12o oblong.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 125
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: De Wilde 2011, p. 277 e.v. / Huybens TCF, nr. 103f1
Scheurleer: 2788 (p. 178-1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Den Haag KB: 174 G 36
Gent UB: BIB.ACC.012608

 


6 drukken:


Minnen EP1677DEN EERELYCKEN PLUCK-VOGHEL [...]Brussel / Velde, [...] / 1677122DBNL.org
Minnen EP1684DEN EERELYCKEN PLUCK-VOGHEL [...]Brussel / Velde, [...] / 1684130
Minnen EP1694Den eerelycken pluck-voghel, [...]Brussel / Velde, [...] / 1694, vóór126 books.google.nl
Minnen EP1695Den eerelycken pluck-voghel [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1695125 books.google.nl
Minnen EP1700DEN EERELYCKEN PLUCKVOGHEL, [...]Antwerpen / Theuillie [...] / [1700 ca.]125 books.google.nl
Minnen EP1728DEN EERLYCKEN PLUCK-VOGHE[L] [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1728125 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.