Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Rijper Lb1664

titel:                             HET RYPER Liedtboecxken, Inhoudende Veel Schriftuerlijcke Liedekens, by verscheyden Autheuren gemaeckt, ende nu tot stichtinge van een yegelijck t'samen gestelt.
adres: t' ALCKMAER, Voor Jacob Pietersz. Moerbeeck, Boeckverkooper op 't Dronckenoort, Anno 1664
colofon: Gedruckt by Jacob Ysbrandtsz. Boeck-Drucker inde Lange-straet, inde gekroonde Druck-pars.
jaar: 1664
druk/uitgave:
Alkmaar: Moerbeeck, Jacob Pietersz. (uitgave)
collatie: 12vo A-V12 X6
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen:
0 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek.
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (gateway.proquest.com)
scan (gateway.proquest.com)
exemplaren (8):
Alkmaar RA: 18 */1
Amsterdam UB: 1078 G 13:1
Amsterdam UB: OK 65-1096:1
Amsterdam VUB: XH.05691:2
Den Haag KB: 7 C 4
Den Haag KB: 767 K 25:2
Den Haag KB: 842 D 30
Utrecht UB: Rariora Z oct. 1739:1

 


7 drukken:


RijperLb1624Het Rijper Lietboecxken [...]Amsterdam / Otsz., B. / 1624114DBNL.org books.google.nl
RijperLb1636-37HET RYPER Liedtboecxken, [...]De Rijp / Jacobsz, Claes / 1636-1637182DBNL.org gateway.proquest.com
RijperLb1657Het Rijper liedt-boecxken, [...]Alkmaar / Boerman, R.J. / 1657184 books.google.nl
Rijper Lb1664HET RYPER Liedtboecxken, [...]Alkmaar / Moerbeeck [...] / 1664 gateway.proquest.com
RijperLb1669HET RYPER Liedt Boecxken, [...]Zaandam / Willemsz. [...] / 1669-1670148+ gateway.proquest.com
RijperLb1693Het Ryper Liedt Boecxken/ [...]Zaandam / Willemsz, [...] / 1693183 gateway.proquest.com
VERWIJZINGHET RYPER LIEDBOEKJE, [...] 1716 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.