Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

KwGodin1735

titel:                             DE KWEELENDE GODIN, OF DE ZINGENDE LEYSTER. Zijnde vervuld met de Nieuwste en aengenaemste Gezangen die hedendaegs gezongen worden, alle op zoete en bekende Voyzen.
adres: t'AMSTERDAM, By d'Erfgen: van GERRIT SCHELLINGWOUW. 1735
jaar: 1735
druk/uitgave:
Amsterdam: Schellingwoude, Erfgenamen van Gerrit van (uitgave)
druk: 5 vm
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 47
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 3205 (p. 205-2)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Gent UB: BL 7288

 


4 drukken:


KwGodin17xxaDE KWEELENDE GODIN OE [!] DE [...]Amsterdam / Putten, [...] / [1715-1748]53 books.google.nl
DKrPr_KwGodin1734DE DOORLUGTIG[E] [...]Amsterdam / Egmont, [...] / [1734 of later]51 books.google.nl
KwGodin1735DE KWEELENDE GODIN, OF DE [...]Amsterdam / Schelling [...] / 173547 books.google.nl
KwGodin1750DE KWEELENDE GODIN OF DE [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 175051DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.