Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Halmael OpwZZ1712

auteur:
[Halmael, Hendrik van]
titel:                             OPWEKKELYKE ZEDEZANGEN. Eenige verrykt met TWEE VIOOLEN. EERSTE DEEL [Het Tweede Deel]
adres: [Deel 1:] Te AMSTERDAM, Gedrukt voor den Autheur, en zyn te bekomen By HENDRIK vande GAETE, Boekverkooper op de hoek van de Vygendam, 1712.
[Deel 2:] Deze Opwekkelyke Zedezangen, eerste en tweede Deel, als ook de twee-en-dartig Treur-zin- en Blyspelen, zy
colofon: [fAa4v=p192, einde deel 1:] te AMSTERDAM, Ter Drukkerye van J. Krellius, 1712.
jaar: 1712
druk/uitgave:
Amsterdam: Halmael, Hendrik van (uitgave)
Amsterdam: Gaete, Hendrik vande (uitgave)
Amsterdam: Krellius, J. (druk)
Amsterdam: Berge, Pieter van den (uitgave)
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 59
59 beschreven in de Liederenbank, waarvan 51 met muzieknotatie
type: druk. liedboek. Vooral vermaanliederen. Bevat verwijzingen naar Camphuysen.
literatuur: Schmidt 1988
gebruikt ex.: Gent UB: BIB.ACC.011701
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Amsterdam UB: O 62-4038:6
Gent UB: BIB.ACC.011701
commentaar: Opgave auteursnaam o.b.v. naamspreuk Purgat & Ornat en een latere editie.
Op fAa5r [p192] begint het tweede deel. Deel 1 bevat 46 liederen, deel 2 13 liederen. Het grootste deel van de liederen heeft muzieknotatie; soms is er alleen een wijsaanduiding. Deze bundel bevat contrafacten gedicht op allerlei muziekstukken, te beginnen met vocale trio's van Lully, met continuo en soms twee violen. Van Halmael noteert daarvan niet de bovenstem, maar (uitzonderlijk!) de vocale baspartij. De overige partijen konden worden gekocht bij Rogier. Die raakte kennelijk door zijn voorraad heen, want, blijkens het nabericht na p189, de trio's zijn goedkoop herdrukt door Hendrik van der Gaete, die ook de teksten had uitgegeven. Na p73 volgt er allerlei andere muziek, kennelijk uit Franse komedies en Nederlandse toneelstukken. Van andere stukken is alleen de bovenstem afgedrukt of de bovenstem en de continuopartij. Eventuele vioolpartijen zijn niet opgenomen, opmerkelijk genoeg wel weer 2 hobopartijen, op p172.
In beide delen komen 2 contrafacten op liederen van Camphuysen voor. Deze bron bevat ook enkele liederen uit toneelspelen van Halmael zelf, uit 'De schynheilig of De vermomde bedrieger' (1708) en 'Vervolg van de geveinsde Kwaker, 2e blyspel' (1709). Drie keer wordt verwezen naar Halmaels 'Verstand en deugd: zinnespel, verciert met zang, dans, en vliegwerken' (1711), maar de genoteerde liederen worden daar niet teruggevonden - misschien vormen ze de invulling van de in dat toneelspel genoemde scenes waarin onbenoemde muziek en dans dient te klinken.

 
beschreven liederen uit deze bron (59)