Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Deken LiBoerenstand1804

author:
Deken, Agatha
title:                             LIEDEREN VOOR DEN BOERENSTAND
address: TE LEYDEN BIJ D du MORTIER en ZOON, MDCCCIV.
year: 1804
druk/uitgave:
Leiden: Mortier, D. du
music: without musical notation
number of songs: 14
14 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Typische Verlichtings-liedbundel met opvoedkundige liederen voor en over boeren, ter lering en vermaak.
available: scan (books.google.com)
copies (1):
Gent UB: Her. 1034
comment: Dit liedboekje verschijnt geruime tijd na de beroemde brievenromans en de Economische Liedjes (1781) van schrijversduo Betje Wolff en Aagje Deken. In het voorwoord merkt de schrijfster op dat de mensen die veronderstelden dat zij niet bij machte is om (vrolijke) liedjes en brieven te schrijven het mis hebben: in onderhavige bundel is geen woord van de hand van Betje Wolff. Deken zegt met deze bundel te hebben getracht de boerenstand te vereren 'door den Boer zijne waarde, pligten en voorrechten te doen voelen; het aangenaame en nuttige te vereenigen, en mijn Landgenooten een aangenaam winteruurtje te bezorgen' (pVIII).
Alleen op p49 een wijsaanduiding.

 
songs in this source (14)