Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Manheer KL1790-92

author:
Manheer, Gerrit (auteur)
title:                             KRANSJE VAN LETTER-BLOEMPJES, VOOR NEERLANDSCH JUFFERSCHAP [deel 1-4]
address: TE DORDRECHT, By N. VAN EYSDEN & Comp. 1790 [1791; 1792]
year: 1790;1791;1792
druk/uitgave:
Dordrecht: Eysden, N. van
print: 1
collation: 8vo
music: without musical notation
number of songs: 127
128 entered in the Dutch Song Database
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek.
Scheurleer: 3706 (p. 239-1)
available: scan (resolver.kb.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (7):
Amsterdam UB: O 62-2715-2718
Amsterdam UB: OK 62-1101
Amsterdam UB: P.B. 2823 (alleen deel 3)
Den Haag KB: 12 G 19-20 (alleen deel 1,3)
Leiden UB: 1198 F 35 (deel 1)
Leiden UB: 1198 F 36 (deel 2)
Leiden UB: 1198 F 37 (deel 3)
comment: Vier delen ('stukjes') met eigen titelpagina en katernering. Door STCN als bibliografische eenheid gezien.
Voor de vier delen drukadres als boven met als jaartal bij het eerste 'stukje' (deel): 1790, tweede en derde stukje: 1791, vierde stukje: 1792.

 
songs in this source (128)


2 drukken:


Manheer KL1790-92KRANSJE VAN LETTER-BLOEMPJES, [...]Dordrecht / Eysden, N. van / 1790;1791;1792127DBNL.org resolver.kb.nl
Manheer KL1791Kransje van letterbloempjes [...]Dordrecht / Eysden en [...] / 1791103 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.