Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Sluiter EB1687

auteur:
Sluiter, Willem (auteur)
titel:                             W. SLUITERS BUITEN- EENSAEM HUIS- SOMER EN WINTER-LEVEN. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buiten op 't lant, vernoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. [...] Verciert met eenige Figuuren, en vermeerdert met 43 Bygevoegde Gezangen van den selven Autheur op dese Stoffe en Inhoudt pasende, nooit voor deesen gedruckt.
adres: t'AMSTERDAM, By GERBRAND SCHAGEN, Boekverkoper, in de Kalverstraet, in de Staten Bybel, Anno 1687. Met Privilegie
jaar: 1687
druk/uitgave:
Amsterdam: Schagen, Gerbrand
collatie: 8vo *8 2*2 A-N8 O6
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 53
76 beschreven in de Liederenbank, waarvan 76 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 1108 (p. 69-1)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (3):
Amsterdam VUB: XH.05577
Den Haag KB: 4 C 18:1
Den Haag KB: 929 E 58:1
commentaar: Ill. Bevat naast de twee lange gedichten 'Buitenleven' en 'Eensaem-huis en Winter-leven,' die in deze druk vergezeld van muzieknotatie gaan, 43 nieuw toegevoegde liederen.

 
beschreven liederen uit deze bron (76)


6 drukken:


Sluiter BL1668Buiten-leven aenwijsende, hoe [...]Delft / Beeck, [...] / 166815?] books.google.nl
Sluiter EB1687W. SLUITERS BUITEN- EENSAEM [...]Amsterdam / Schagen, [...] / 168753DBNL.org gateway.proquest.com
Sluiter BL1716W. SLUITERS BUYTEN EENSAEM [...]Amsterdam / Groot, [...] / 171651 books.google.nl
Sluiter EB1728W. SLUITERS EENZAAM [...]Amsterdam / Bos, Gerrit / 1728 objects.library.uu.nl
Sluiter BL1767W. SLUYTERS BUYTEN EENSAEM [...]Amsterdam / Morterre, Jan / 176751 books.google.nl
Sluiter BL1776BUYTEN- EENSAEM HUYS- SOMER- [...]Amsterdam / Wessing [...] / [1776 ca.] books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.