Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Haecht Ps1675a

auteur:
Haecht, Willem van (auteur)
titel:                             DE CL PSALMEN Des Propheten DAVIDS, In Nederduytsche Sangversen gestelt door WILLEM van HAEGHT Midsgaders de Geestelijcke Liederen en Lof-sangen, die by de Nederlandtsche Christenen van d'Augsburgsche Belijdenis, in de kercken gebruyckt werden. Gestelt na de Folien van het groot Psalmboeck.
adres: T'AMSTERDAM, Gedruckt by JACOBUS de JONGE, [vo]or JAN van DUISBERGH, in de Stapel Papier. 1675
jaar: 1675
druk/uitgave:
Amsterdam: Jonge, Jacobus de (druk)
Amsterdam: Duisbergh, Jan van (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 300
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 322 (p. 21-2)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 2 H 16
commentaar: niet in HM. Opgave aantal liederen o.b.v. register.

 


10 drukken:


Haecht Ps1579De CL. Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / 1579219
Haecht Ps1582De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Conincx, [...] / 1582226
Haecht Ps1583De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Coninx, [...] / 1583226DBNL.org
Haecht Ps1611DE CL Psalmen Davids in [...]Leiden / Marcus, Jacob / 1611268 gateway.proquest.com
Haecht Ps1633aDe CL Psalmen DAVIDS, in [...]Amsterdam / Ravenstey [...] / 1633274 books.google.nl
Haecht Ps1633bDe CL Psalmen DAVIDS in [...]Amsterdam / Jansz., Jan / 1633274 gateway.proquest.com
Haecht Ps1647DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Janssen, Jan / 1647 gateway.proquest.com
Haecht Ps1648Geestel ck Handt-boeck. [...]Amsterdam / 1648[262?] gateway.proquest.com
Haecht Ps1669DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Plaet, B. [...] / 1669 gateway.proquest.com
Haecht Ps1675aDE CL PSALMEN Des Propheten [...]Amsterdam / Jonge, [...] / 1675300 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.