Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Haecht Ps1611

author:
Haecht, W. van (auteur)
title:                             DE CL Psalmen Davids in Nederduytschen dichte gestelt: misgaders de Loff-sanghen, Hijmnen, ende Gheestelijcke Liedekens. Zoo de Christelijcke Gemeynten binnen Antwerpen (de Confessie van Augs-burch toeghedaen zijnde) zijn ghebruykende. De laetste Editie. Niet alleen met grooter neersticheyt oversien ende verbetert maer oock met verscheyden Loff-sanghen vermeerdert, welcke noyt te voren in onse Neder-duytsche tale zijn overgheset noch ghedruct gheweest
address: TOT LEYDEN, Jacob Marcus, Boeck-verkooper Int Jaer Christi 1611.
year: 1611
druk/uitgave:
Leiden: Marcus, Jacob
print: vb. vm.
collation: 8vo *8 A-2L8 2M4
music: with musical notation
number of songs: 268
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
literature: HM, 64 (Van Haecht 1611)
Scheurleer: 315 (p. 21-1)
available: scan (gateway.proquest.com)
copies (1):
Den Haag KB: 2 B 15:1
comment: Opgave aantal liederen o.b.v. register.

 


10 drukken:


Haecht Ps1579De CL. Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / 1579219
Haecht Ps1582De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Conincx, [...] / 1582226
Haecht Ps1583De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Coninx, [...] / 1583226DBNL.org
Haecht Ps1611DE CL Psalmen Davids in [...]Leiden / Marcus, Jacob / 1611268 gateway.proquest.com
Haecht Ps1633aDe CL Psalmen DAVIDS, in [...]Amsterdam / Ravenstey [...] / 1633274 books.google.nl
Haecht Ps1633bDe CL Psalmen DAVIDS in [...]Amsterdam / Jansz., Jan / 1633274 gateway.proquest.com
Haecht Ps1647DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Janssen, Jan / 1647 gateway.proquest.com
Haecht Ps1648Geestel ck Handt-boeck. [...]Amsterdam / 1648[262?] gateway.proquest.com
Haecht Ps1669DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Plaet, B. [...] / 1669 gateway.proquest.com
Haecht Ps1675aDE CL PSALMEN Des Propheten [...]Amsterdam / Jonge, [...] / 1675300 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.