Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Haecht Ps1611

auteur:
Haecht, W. van (auteur)
titel:                             DE CL Psalmen Davids in Nederduytschen dichte gestelt: misgaders de Loff-sanghen, Hijmnen, ende Gheestelijcke Liedekens. Zoo de Christelijcke Gemeynten binnen Antwerpen (de Confessie van Augs-burch toeghedaen zijnde) zijn ghebruykende. De laetste Editie. Niet alleen met grooter neersticheyt oversien ende verbetert maer oock met verscheyden Loff-sanghen vermeerdert, welcke noyt te voren in onse Neder-duytsche tale zijn overgheset noch ghedruct gheweest
adres: TOT LEYDEN, Jacob Marcus, Boeck-verkooper Int Jaer Christi 1611.
jaar: 1611
druk/uitgave:
Leiden: Marcus, Jacob
druk: vb. vm.
collatie: 8vo *8 A-2L8 2M4
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 268
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: HM, 64 (Van Haecht 1611)
Scheurleer: 315 (p. 21-1)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 2 B 15:1
commentaar: Opgave aantal liederen o.b.v. register.

 


10 drukken:


Haecht Ps1579De CL. Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / 1579219
Haecht Ps1582De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Conincx, [...] / 1582226
Haecht Ps1583De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Coninx, [...] / 1583226DBNL.org
Haecht Ps1611DE CL Psalmen Davids in [...]Leiden / Marcus, Jacob / 1611268 gateway.proquest.com
Haecht Ps1633aDe CL Psalmen DAVIDS, in [...]Amsterdam / Ravenstey [...] / 1633274 books.google.nl
Haecht Ps1633bDe CL Psalmen DAVIDS in [...]Amsterdam / Jansz., Jan / 1633274 gateway.proquest.com
Haecht Ps1647DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Janssen, Jan / 1647 gateway.proquest.com
Haecht Ps1648Geestel ck Handt-boeck. [...]Amsterdam / 1648[262?] gateway.proquest.com
Haecht Ps1669DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Plaet, B. [...] / 1669 gateway.proquest.com
Haecht Ps1675aDE CL PSALMEN Des Propheten [...]Amsterdam / Jonge, [...] / 1675300 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.