Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

DavPs1684

authors:
Oudaen, J.F.] (co-auteur)
Camphuysen, Dirck Rafaelsz (co-auteur)
title:                             DAVIDS PSALMEN, Nieuwlykx Op RYM-MAAT GESTELT
address: t'AMSTERDAM, By JAN RIEUWERTSZ. en PIETER ARENTSZ. in de Beurs-steeg. 1684. Met Privilegie.
year: 1684
druk/uitgave:
Amsterdam: Rieuwertsz., Jan
Amsterdam: Arentsz., Pieter
collation: 12o: *4 A-T12 V10 A12 B8
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 167
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
literature: De Bruijn 1991, p135-136 / Goovaerts 1963, nr888 / HM, 260 (Davids Psalmen 1684) / Schl, 84 (S1378) / Schouten 1744, nr1281
Scheurleer: 1378 (p. 84-1)
available: scan (search.proquest.com)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
comment: Uit het voorwoord blijkt dat J.F. Oudaen verantwoordelijk is voor nieuwe berijming van de meeste psalmen. Enkele psalmen zijn overgenomen uit 'Uytbreyding over de Psalmen' van Camphuysen. Volgens Höweler/Matter (HM: Davids Psalmen 1684) is daarnaast een gedeelte van de psalmberijmingen 'vervaardigd door niet nader genoemde Amsterdamse Doopsgezinden'. De editie is uitgegeven in opdracht van de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
Na de psalmen en enkele losse liederen volgen 12 liederen met eigen katernsignering (A12 B8). De tekst van de psalmen is in de marge gedrukt.

 


2 drukken:


DavPs1684DAVIDS PSALMEN, Nieuwlykx Op [...]Amsterdam / Rieuwerts [...] / 1684167 search.proquest.com
DavPs1685DAVIDS PSALMEN, Nieuwlyx OP [...]Amsterdam / Rieuwerts [...] / 1685155DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.