Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

DavPs1684

auteurs:
Oudaen, J.F.] (co-auteur)
Camphuysen, Dirck Rafaelsz (co-auteur)
titel:                             DAVIDS PSALMEN, Nieuwlykx Op RYM-MAAT GESTELT
adres: t'AMSTERDAM, By JAN RIEUWERTSZ. en PIETER ARENTSZ. in de Beurs-steeg. 1684. Met Privilegie.
jaar: 1684
druk/uitgave:
Amsterdam: Rieuwertsz., Jan
Amsterdam: Arentsz., Pieter
collatie: 12o: *4 A-T12 V10 A12 B8
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 167
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 1378 (p. 84-1)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (10):
Amsterdam IISG: AB H 857 s
Amsterdam UB: Toonkunst 208-F-79
Brussel KB: Fétis 1.582 A Mus.
Den Haag KB: 2 F 18
Groningen UB: Wa 1.2.2 56
Haarlem NHA Oude Boekerij: 88 C 15
Leiden UB: 1111 G 16
Leiden UB: 579 G 6
Stuttgart WLB: Theol.oct.14257
Utrecht UB: 131 Q 11
commentaar: Uit het voorwoord blijkt dat J.F. Oudaen verantwoordelijk is voor nieuwe berijming van de meeste psalmen. Enkele psalmen zijn overgenomen uit 'Uytbreyding over de Psalmen' van Camphuysen. Volgens Höweler/Matter (HM: Davids Psalmen 1684) is daarnaast een gedeelte van de psalmberijmingen 'vervaardigd door niet nader genoemde Amsterdamse Doopsgezinden'. De editie is uitgegeven in opdracht van de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
Na de psalmen en enkele losse liederen volgen 12 liederen met eigen katernsignering (A12 B8). De tekst van de psalmen is in de marge gedrukt.

 


2 drukken:


DavPs1684DAVIDS PSALMEN, Nieuwlykx Op [...]Amsterdam / Rieuwerts [...] / 1684167 gateway.proquest.com
DavPs1685DAVIDS PSALMEN, Nieuwlyx OP [...]Amsterdam / Rieuwerts [...] / 1685155DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.