Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Westerbaan Ps1655

auteur:
Westerbaan, J.
titel:                             DAVIDS PSALMEN In Nederduytsche Rijmen gestelt, DOOR JACOB WESTERBAEN, Ridder, Heer van Brandwijck ende Gybland, etc. Op de selfde wijsen ende getal van Zang-versen, als die in de Fransche ende Nederlantsche Gereformeerde Kercken werden gesongen. MITSGAEDERS Eenige Lofsangen ende Gebeden, etc.
adres: In 'sGraven-hage, Gedruckt by Anthony ende Johannes Tongerloo Boeckverkoopers Anno 1655
colofon: Tot Delf, By Anthony van Heusden, Boeck-Drucker. 1655
jaar: 1655
druk/uitgave:
Den Haag: Tongerloo, Anthony
Den Haag: Tongerloo, Johannes
collatie: 8: *8, **8, A-Z8, Aa-Cc8, Dd4
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 160
160 beschreven in de Liederenbank, waarvan 154 met muzieknotatie
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 1063 (p. 66-2)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (11):
Amsterdam UB: K 61-6286
Amsterdam UB: Toonkunst 208-I-6
Amsterdam VUB: XH.05963
Den Haag GA: Hgst 8067
Den Haag KB: 4 H 16
Den Haag KB: 488 J 14
Haarlem NHA Oude Boekerij: 86 C 10
Leeuwarden Tresoar: A 1387
Leiden UB: MNL: 1196 F 4
Maastricht UB: MU 2070 G 8
Utrecht UB: 131 Q 10

 
beschreven liederen uit deze bron (160)


2 drukken:


Westerbaan Ps1655DAVIDS PSALMEN In [...]Den Haag / Tongerloo [...] / 1655160DBNL.org gateway.proquest.com
Westerbaan DavidsPS1656DAVIDS PSALMEN, In [...]Den Haag / Tongerloo [...] / 1656150 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.