Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

ZW VolksliedjesNut(1)1790

title:                             ZANG-WIJZEN, VOOR DE VOLKS-LIEDJENS UITGEGEEVEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. OP MUZIEK GEBRAGT DOOR EEN KUNDIG LIEFHEBBER. EERSTE STUKJEN,
address: Te AMSTELDAM, Bij R. DÓLL TIMMAN. MDCCXC.
year: 1790
druk/uitgave:
Amsterdam: Doll Timman
music: with musical notation
number of songs: 27
27 entered in the Dutch Song Database, of which 22 with musical notation
type: print. instrumentale bron.
comment: Uitgave met de melodieën behorende bij VolksliedjesNut(1)1789, gezet voor piano.

 
songs in this source (27)