Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Brune Ps1644

auteur:
Brune, J. de (berijmer)
titel:                             DE CL. DAVIDS PSALMEN, Uyt de Hebreeusche, in de Nederlantsche tale, van woord tot woord, over-geset, ende met de Nieuwe Oversettinge des Bybels over-een-komende. Door Mr. J. de BRUNE, Secretaris van de Ed. Moghende Heeren Staeten, 's Lands ende Graeflijckheyts van ZEELANDT
adres: TOT MIDDELBURGH, By Zacharias ende Michiel Roman, Boeckvercoopers, woonende op den Burcht, inden vergulden Bybel, Anno 1644. Met Privilegie, voor 13. Jaren.
jaar: 1644
druk/uitgave:
Middelburg: Roman, Zacharias en Michiel
druk: 1]
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 157
157 beschreven in de Liederenbank, waarvan 157 met muzieknotatie
type: druk. liedboek. Rijmloze psalmberijming.
Scheurleer: 877 (p. 56-1)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (10):
Amsterdam UB: 486 G 6
Amsterdam UB: O 62-7747 (olim 1021 J 6)
Amsterdam UB: OK 72-121
Amsterdam UB: Toonkunst 205-B-19
Amsterdam VUB: XI.05758
Den Haag KB: 2 C 27
Leiden UB: 1174 G 11
Leiden UB: 502 G 21
Middelburg ZB: KLUIS 1107 B 29 (incompl.)
Utrecht UB: EAG 99
commentaar: Later uitgegeven in combinatie met de psalmen van Datheen (zie o.a. Datheen Brune Ps1650a).

 
beschreven liederen uit deze bron (157)


1 drukken:


Brune Ps1644DE CL. DAVIDS PSALMEN, Uyt de [...]Middelburg / Roman, [...] / 1644157DBNL.org gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.