Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Haecht Ps1648

author:
Haecht, WIllem van (co-auteur)
title:                             Geestel ck Handt-boeck. Vervatende 1. De CL. Psalmen Davids, door Willem van Haeght. 2. De Gheestel cke Liedekens, in de Kercken van d'onveranderl cke Augsburghsche Confessie in Nederlandt gebruyckel ck; gestelt na de Folien van de groote Psalm-boecken. Als mede 3. Eenige Geestelijcke Liedekens, nu eerst uyt den Hooghduytschen overgeset. 4. Catechismus Lutheri. &c. 5. Evangelien en Epistelen. 6. Hist. des lijdens Christi. 7. Verstooringe van Jerusalem. 8. Noch eenige uyt 't Gebeedboek van Haverman. 9. Gebeden t' Amsterdam in de Ghemeynte ghebruyckelijck. 10. Confessie van Aughsborgh
[Gegraveerde titelpagina:] De CL. PSALMEN DAVIDS Gestelt door Willem van Haecht. Met de Lof-sangen ende Geestelicke Liederen, die de Christenen der Confessie van Augsburgh in Nederlandt gebruycken: In deser laatsten Editie veel beter, als oyt voor desen oversien; dan oock met eenige Gestelicke [!] gesangen op 't nieu vermeert.
address: T'AMSTERDAM. Ghedruckt in 't Jaer 1648.
[gegraveerde ttlp.:] t.ROTTERDAM, Bij, Dirck Hartig ao. 1648.
year: 1648
druk/uitgave:
Amsterdam
Rotterdam: Hartig, Dirck
music: with musical notation
number of songs: [262?]
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. §
literature: HM, 152 (Van Haecht 1648b)
copy used: 9 D 39
available: scan (gateway.proquest.com)
copies (2):
Amsterdam UB: 1017 H 24
Den Haag KB: 9 D 39 (incompl.)
comment: Opgave aantal liederen o.b.v. register.
Gegraveerde titel: De CL. PSALMEN DAVIDS. [...] In deser laatsten Editie veel beter, als oyt voor desen oversien; dan oock met eenige Gestelicke [!] gesangen op 't nieu vermeert.

Zeer gelijkende ed. 1648a bevat volgens HM (verkort weergegeven, zie verder HM):
I. 'Geestel ck Handt-boeck. Vervatende 1. De CL. Psalmen Davids, door Willem van Haeght. 2. De Gheestel cke Liedekens, in de Kercken van d'onveranderl cke Augsburghsche Confessie in Nederlandt gebruyckel ck [...]' en vanaf fT7r: 'Het tweede Deel desese Sangh-boeckz. Inhoudende de Lof-sanghen oft Hymnen. Ende Gheestelijcke Liederen [...] Anno 1648.'
II. (fTt): 'Evangelien ende Epistelen [...]'
III. 'CONFESSIE, Ofte Bekentenisse DES GHELOOFS [...]'
IV [titelp. ontbr]: 'Volgens sommige Christelijcke Gebeden [...]'
V. 'Ghebeden [...]'
HM: "Deel II-V zonder muziek".
HM bij onderhavige ed. 1648b: "Aan beide bekende exx. ontbreken de delen III-V [...], aan het Haagse ex. ontbreekt bovendien deel II en kat. Ff (p. 657-680 van I. De in de hoofdtitel als nr. 4 genoemde Catechismus is ook in deze uitgave niet aanwezig."
Voor de Liederenbank is alleen deel I (Haechts psalmen en gezangen) bekeken.

 


10 drukken:


Haecht Ps1579De CL. Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / 1579219
Haecht Ps1582De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Conincx, [...] / 1582226
Haecht Ps1583De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Coninx, [...] / 1583226DBNL.org
Haecht Ps1611DE CL Psalmen Davids in [...]Leiden / Marcus, Jacob / 1611268 gateway.proquest.com
Haecht Ps1633aDe CL Psalmen DAVIDS, in [...]Amsterdam / Ravenstey [...] / 1633274 books.google.nl
Haecht Ps1633bDe CL Psalmen DAVIDS in [...]Amsterdam / Jansz., Jan / 1633274 gateway.proquest.com
Haecht Ps1647DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Janssen, Jan / 1647 gateway.proquest.com
Haecht Ps1648Geestel ck Handt-boeck. [...]Amsterdam / 1648[262?] gateway.proquest.com
Haecht Ps1669DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Plaet, B. [...] / 1669 gateway.proquest.com
Haecht Ps1675aDE CL PSALMEN Des Propheten [...]Amsterdam / Jonge, [...] / 1675300 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.