Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Campis NW1664

auteurs:
Campis, Victor à [=Franciscus Mijleman] (auteur)
Hoorndijck, Hendrick (bewerker)
titel:                             Nederlandtsche WEER-GALM. Toe-gesongen, ende opgedragen met de Engelsche Choor-zangers, aen de H. altijt gepresen Moeder Godts-Maeghd MARIA. Omhelsende In 't Hemels Hof haere Beminde Soon, Vleesch en Bloet JESUS CHRISTUS. [D?]oor VICTOR à CAMPIS, S.T. Baccalaureus. Uyt sijne Lietjes opgesocht, en by een vergadert, door Hendrick Hoorndijck. Ten deel, voor desen, in Druck uytgegeven. Noch achter aen, eenige uyt verscheyden Autheurs.
adres: t' ANTWERPEN, Voor PHILIPS van EYCK. 1664.
jaar: 1664
druk/uitgave:
Antwerpen [=Amsterdam (STCN)]: Eyck, Philips van
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 80
80 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedblad. Bevat o.a. Marialiederen, Christusliederen en andere devote liederen. Meerdere heiligenliederen lijken gebaseerd te zijn op de legendes in Jacobus de Voragine's Legenda Aurea.
literatuur: COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, Van Gennip 2014
Scheurleer: 1216 (p. 74-2)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
exemplaren (3):
Den Haag KB: 174 D 71:1 [p83-86 ontbr.]
Leuven GH [opgave Huybens TCF]
Maastricht UB: MU Wa 272 B 18
commentaar: Volgens Scheurleer: Victor a Campis = Frans Mileman of Myleman. Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen. I. Blz. 21. Zie hierover ook de uitgebreide beschrijving in Van Gennip 2014, hoofdstuk 6.2, ook voor de achtergrond van Mijlemans activiteiten, zijn netwerk en samensteller van deze bundel Hendrick Hoorndijck (boekdrukker te Groningen).
Deze bundel hangt samen met (later?) werk van De Placker, gezien sommige gebruikte wijsaanduidingen en strofevormen, en in mindere mate ook met dat van Joannes Van Dijck.
Volgens o.a. STCN: plaats van uitgave Antwerpen = Amsterdam.
Aan slechts één lied in deze bundel kunnen we anno 2017 een andere auteur koppelen (lied 070: A. Poirters); de invulling van de titel genoemde 'Noch achter aen, eenige uyt verscheyden Autheurs.' blijft dan ook onduidelijk. Vooralsnog is bij alle liederen in deze bundel, behalve lied 070, de naam van Mijleman als auteur opgegeven.

 
beschreven liederen uit deze bron (80)