Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Lodenstein US1683b

author:
Lodenstein, J. van (auteur)
title:                             UYT-SPANNINGEN, Behelsende Eenige Stigtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen: I. Bybel-stoff [...] II. Aandachten [...] III. Stigtelijcke Invallen [...] IV. Boetdichten. Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagenen, als andre. Den vierden Druck verbetert en vermeerdert
address: t'AMSTERDAM, By Johannes Boekholt, Boeck-verkoper in de Gasper-steeg. Anno 1683.
year: 1683
druk/uitgave:
Amsterdam: Boekholt, Johannes
print: 4 vb
music: with musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: HM, 259 (Van Lodensteyn 1683b)
Scheurleer: 1285 (p. 79-1)
available: scan (search.proquest.com)
scan (search.proquest.com)
scan (books.google.nl)
comment: HM noemt ook een andere ed. uit 1683 (p258, Van Lodensteyn 1683a, Utrecht, WIllem Clerck): "Waarschijnlijk zelfde druk als Van Lodensteyn 1683b, maar * 1v is hier blanco."
Volgens de STCN is onderhavige druk inderdaad 'Another issue of the edition Utrecht, W. Clerck, 1683'.

 


20 drukken:


Lodenstein US1676UYT-SPANNINGEN, behelsende [...]Utrecht / Clerck, Willem / 1676124DBNL.org search.proquest.com
Lodenstein US1679UIT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Utrecht / Clerck, W. / 1679130 search.proquest.com
Lodenstein US1681aUYT-SPANNINGEN, behelsende [...]Amsterdam / Boekholt, [...] / 1681 books.google.nl
Lodenstein US1681bUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Utrecht / Clerck, [...] / 1681138 search.proquest.com
Lodenstein US1683bUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Boekholt, [...] / 1683 search.proquest.com
Lodenstein US1695UYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1695138 books.google.nl
Lodenstein US1703aUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1703139?] books.google.nl
Lodenstein US1713UYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1713 books.google.nl
Lodenstein US1721[UYT-SPANNINGEN] Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, [...] / 1721 books.google.nl
Lodenstein US1727UYTSPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, Evert / 1727139DBNL.org books.google.nl
Lodenstein US1733UYTSPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, Evert / 1733 books.google.nl
Lodenstein US1735UYTSPANNINGEN, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / [1735 ca.] books.google.nl
Lodenstein US1739UYTSPANNINGEN, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / [1739+] books.google.nl
Lodenstein US1743Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 1743138 books.google.nl
Lodenstein US1752Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 175299 objects.library.uu.nl
Lodenstein US1760Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1760 books.google.nl
Lodenstein US1769Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1769 books.google.nl
Lodenstein US1780Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1780 books.google.nl
Lodenstein US1857Uytspanningen, BEHELZENDE [...]Nijmegen / Haspels, D.J. / 1857 books.google.nl
Strengholt & Ros 2005Jodocus van Lodenstein, [...]Utrecht / 2005DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.