Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

NiGeuLb(3)1645

author:
Lievensz. van Rogge, Jacob (samensteller)
title:                             Een Nieu Geuse Liedt-Boeck, Waer in begrepen is den gheheelen handel der Nederlantsche Oorlogen, vanden Jare 1600. tot op het Jaer 1645. Verciert met schoone Refereynen, die tot desen propoost wel dienen. [...] 't Derde deel
address: Tot Haerlem, Gedruckt voor Robbert Tinneken, Boeck-verkooper, woonende op de hoeck vant Schoolsteeghjen, aende Marct, inde Staten Bybel 1645.
colophon: Ghedruct by Jan Pietersz de Does, Const end Boeckdrucker, inde Schoolsteegh, 1645
year: 1645
druk/uitgave:
Haarlem: Tinneken, Robbert (uitgave)
Haarlem: Does, Jan Pietersz de (druk)
music: without musical notation
number of songs: 57
55 entered in the Dutch Song Database. 2 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
literature: Kuiper & Leendertz 1924-25, V (dl. 2, 361)
Scheurleer: 2165 (p. p133-2)
available: scan (search.proquest.com)
comment: Opgave aantal liederen o.b.v. register; hiernaast 2 refreinen en twee overige gedichten. Bevat volgens voorwoord niet eerder uitgegeven geuzenliederen.

 
songs in this source (55)


41 drukken:


NiGeuLb1576Een nieu Guese Liede [...] [1576?]90DBNL.org
NiGeuLb1578Een Nieu Geuse Lieden [...]Dordrecht] / Canin, Jan] / [1578?]84
NiGeuLb1581Een nieu Geusen Lieden [...] 158173 archive.org
NiGeuLb1588Een nieu Geusen [...] 158857 search.proquest.com
NiGeuLb1592Een nieu Geu-sen [...]'s-Gravenhage / Heyndrick [...] / 159260 search.proquest.com
NiGeuLb1598Een nieu Geusen [...]'s-Gravenhage / Heyndrick [...] / 159863
NiGeuLb1601Een nieu Geu-sen [...] 160181 books.google.nl
NiGeuLb1603EEN Nieu Geusen [...]'s-Gravenhage / Jacobsz., [...] / 1603 [1600-1603]63 search.proquest.com
NiGeuLb1610Een Nieu Geusen [...]Delft / Schinckel, B.H. / 161063 search.proquest.com
NiGeuLb1611Een nieu Geusen [...]Dordrecht / Verhaghen [...] / 161175
NiGeuLb1614aEen Nieu Geusen Liet-Boeck, [...]Amsterdam / Adriaensz., E. / 161461 books.google.nl
NiGeuLb1614bEen nieu Geusen LietBoec waer [...]Utrecht / Amelisz., J. / 1614 [1606-1614]64 books.google.nl
NiGeuLb(1)1616Eerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 161681 search.proquest.com
NiGeuLb(2)1616Tweede Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 161662 search.proquest.com
NiGeuLb(1)1620Eerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 162081 search.proquest.com
NiGeuLb1621HET Nieu Geusen Liet Boeck, [...]Amsterdam / Lauwersz. [...] / 162160 search.proquest.com
NiGeuLb(2)1622Tweede Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 162262
DuGeuLb1624Dubbelt, Nieu Geusen [...]Dordrecht / Schueren, J.G. / 1624149 books.google.nl
NiGeuLb(1)1624aEerste Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Cloppenbu [...] / 1624 search.proquest.com
NiGeuLb(1)1624bEerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Walschert, H. / 1624 books.google.nl
NiGeuLb(2)1624aTweede Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Cloppenbu [...] / 1624 search.proquest.com
NiGeuLb(2)1624bTweede Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Walschert, H. / 1624 books.google.nl
NiGeuLb1624HET Nieu Geusen Liet Boeck, [...]Amsterdam / Otsz., Barent / 162481 search.proquest.com
NiGeuLb1625Een nieu geusen [...]Enkhuizen / Palenstey [...] / 1625
NiGeuLb1626Een nieu Geusen [...] 162678 books.google.nl
NiGeuLb1629Een Nieu Geusen [...]Dordrecht / Reyersz, [...] / 162979 search.proquest.com
GeuLb(1)1642aGeuse Lietboeck, Waer in [...]Amsterdam / Janzsz, Broer / [1642]88 search.proquest.com
GeuLb1642bGeuse Liet-boeck, Waer in [...]Amsterdam / Janzsz, Broer / [1642 ca.] search.proquest.com
GeuLb1643Geuse L[ietboec] Waer in [...]Dordrecht / Reyers, I. / [1643 ca.]86 search.proquest.com
NiGeuLb(2)1643Het tweede deel, Van 't Geuse [...]Amsterdam / Smient, O.B. / [1643 c.]73 books.google.nl
GeuLb1645Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Feermans, [...] / 1645 books.google.nl
NiGeuLb(3)1645Een Nieu Geuse Liedt-Boeck, [...]Haarlem / Tinneken, [...] / 164557 search.proquest.com
GeuLb1656Geuse Liet-boeck, Waer in [...]Amsterdam / Bouman, [...] / 1656 books.google.nl
GeuLb1659Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Reyers, wed. I. / 1659 search.proquest.com
GeuLb1661Geuse liet-boeck, waer in [...]Amsterdam / Bouman, [...] / 166180 objects.library.uu.nl
GeuLB1668Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Reysers, [...] / 1668 search.proquest.com
GeuLb1671Geuse Lietboek, Waer in [...]Amsterdam / Groot, M. de / 1671 search.proquest.com
GeuLb1683aGeuse Lietboek, Waer in [...]Amsterdam / Groot, [...] / 168381DBNL.org search.proquest.com
GeuLb1683bHET Geuse Liedboek, Waer in [...]Utrecht / Poolsum, [...] / 1683 books.google.nl
GeuLb1687HET Geuse Liedt-Boeck, Waer [...]Dordrecht / Onder de [...] / 168784 search.proquest.com
Geuzenlb1924Het geuzenliedboek; naar de [...] 1924-1925238DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.