Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

RijperLb1669

titel:                             HET RYPER Liedt Boecxken, Inhoudende Veel Schriftuerlijcke Liedekens, by verscheyden Autheuren ghemaeckt, ende nu tot stichtinge van een yegelijck t'samen gestelt
adres: Tot Saerdam, by Willem Willemsz. Boeckverkoper by den Dam. 1669.
colofon: Tot SAERDAM By Willem Willems [...] Boeckverkooper by den Dam, 1670.
jaar: 1669-1670
druk/uitgave:
Zaandam: Willemsz.,Willem
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 148+
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 706 (p. 45-1)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
exemplaren (4):
Amsterdam UB: OK 65-1002
Den Haag KB: 7 C 5 [1]
Den Haag KB: 7 C 6
Leiden UB: 1198 H 33:1 (ttlp. def.)
commentaar: Ill. Opgave aantal o.b.v. Proquest-scan van Register t/m Q (scan incompleet).

 


7 drukken:


RijperLb1624Het Rijper Lietboecxken [...]Amsterdam / Otsz., B. / 1624114DBNL.org books.google.nl
RijperLb1636-37HET RYPER Liedtboecxken, [...]De Rijp / Jacobsz, Claes / 1636-1637182DBNL.org gateway.proquest.com
RijperLb1657Het Rijper liedt-boecxken, [...]Alkmaar / Boerman, R.J. / 1657184 books.google.nl
Rijper Lb1664HET RYPER Liedtboecxken, [...]Alkmaar / Moerbeeck [...] / 1664 gateway.proquest.com
RijperLb1669HET RYPER Liedt Boecxken, [...]Zaandam / Willemsz. [...] / 1669-1670148+ gateway.proquest.com
RijperLb1693Het Ryper Liedt Boecxken/ [...]Zaandam / Willemsz, [...] / 1693183 gateway.proquest.com
VERWIJZINGHET RYPER LIEDBOEKJE, [...] 1716 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.