Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

GHarmonie16xx

title:                             Geestelijcke HARMONIE, Van veelderley en uytgelesene, soo Oude als Nieuwe, Catholijcke Kerckelijcke Lof-sangen, Leysenen, ende Liedekens, op die principaelste Feesten ende Ghetijden des Jaers, die men in 't Vorstendom Cleven by den Catechismus singht. Nu met groote neerstigheyt verbetert ende vermeerdert, met nieuwe Liedekens. Door H.P.Pr. Domus Fratrum S. Gregorii Embricæ
address: Men vintse te Koop tot Kevelaer.
colophon: t' Amsterdam, by Joannes Stichter, in den Bergh Calvarie, in de Kalver-straet.
year: [1685-1702]
druk/uitgave:
Kevelaar
Amsterdam: Stichter, Johannes [I] (druk)
print: vm. vb.
music: without musical notation
number of songs: 158
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
Scheurleer: 4128 (p. 15-1)
available: scan (gateway.proquest.com)
copies (3):
Amsterdam UB: 355 H 19:1
Den Haag KB: 174 C 7
Utrecht UB: Gregorius 14:1
comment: Ill. Datering: de STCN dateert op late 17e tot begin 18e eeuw (actieve jaren drukker: 1679-1702); approbatie: Embrick, 10 september 1685. Opgave aantal liederen o.b.v. register.

 


12 drukken:


GHarmonie1637Geestelijcke HARMONIE, van [...]Emmerik / Arntsen, Samuel / 1637129DBNL.org gateway.proquest.com
HarmonieG1643Geestelijcke HARMONIE, van [...]Emmerik / Arntsen, S. / 1643126 gateway.proquest.com
GHarmonie1678[Geestelijcke HARMONIE, Van [...]Utrecht / Eynden, [...] / 1678
GHarmonie168xaGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1685+]127 ca.] books.google.nl
GHarmonie168xbGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Emmerik / [1685+]122 books.google.nl
GHarmonie168xcGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Utrecht / Eynden, [...] / [168x?]
GHarmonie16xxbGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1679-1700?][17xx?]
GHarmonie16xxGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1685-1702]158 gateway.proquest.com
GHarmonie1722Gheestelijcke HARMONIE, Van [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1722163DBNL.org books.google.nl
GHarmonie1734aGHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Kevelaar / Smits, A. / 1734 books.google.nl
GHarmonie1734bGHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Kevelaar / Holtappel, P. / 1734 books.google.nl
GHarmonie1762GHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1762159 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.