Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

RijperLb1636-37

titel:                             HET RYPER Liedtboecxken, In-houdende Veel Schriftuyrlijcke Liedekens, by verscheyden Autheuren gemaeckt, ende nu tot stichtinghe van een yegelijck t'samen gestelt. Den tweeden Druck, verbetert ende seer vermeerdert
adres: In de RYP, By Claes Jacobsz, woonende in de Laeckenwinckel. ANNO M.DC.XXXVI.
colofon: Te Haerlem, Gedruckt by Thomas Fonteyn, Boeckdrucker, woonende inde Bartel-Joris[-]straet, inde Boeck-druckery. 1637
jaar: 1636-1637
druk/uitgave:
De Rijp: Jacobsz, Claes (uitgave)
Haarlem: Fonteyn, Thomas (druk)
druk: 2 vm. vb.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 182
70 beschreven in de Liederenbank. 112 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 702 (p. 44-2)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (gateway.proquest.com)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (4):
Amsterdam UB: OTM OK: 62-8243: 1 (olim 1918 G 17:1)
Den Haag KB: 174 D 67: 1
Den Haag KB: 7 C 1:1
Londen BL: 3437.ee.40:1
commentaar: In de druk 1624 werden nog drie verschillende afdelingen liederen opgegeven met elke een eigen volgnummering; in onderhavige druk wordt doorgenummerd. Ook zijn veel liederen voorzien van bijbelse marginalia.
Na de liederen volgt een besluit waarin wordt uitgelegd waarom deze geestelijke liedjes op wereldlijke wijzen worden gezongen.

 
beschreven liederen uit deze bron (70)


7 drukken:


RijperLb1624Het Rijper Lietboecxken [...]Amsterdam / Otsz., B. / 1624114DBNL.org books.google.nl
RijperLb1636-37HET RYPER Liedtboecxken, [...]De Rijp / Jacobsz, Claes / 1636-1637182DBNL.org gateway.proquest.com
RijperLb1657Het Rijper liedt-boecxken, [...]Alkmaar / Boerman, R.J. / 1657184 books.google.nl
Rijper Lb1664HET RYPER Liedtboecxken, [...]Alkmaar / Moerbeeck [...] / 1664 gateway.proquest.com
RijperLb1669HET RYPER Liedt Boecxken, [...]Zaandam / Willemsz. [...] / 1669-1670148+ gateway.proquest.com
RijperLb1693Het Ryper Liedt Boecxken/ [...]Zaandam / Willemsz, [...] / 1693183 gateway.proquest.com
VERWIJZINGHET RYPER LIEDBOEKJE, [...] 1716 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.