Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Medicijn NiGLb1662

authors:
Medic n, I.V. (pseudoniem)
Vinck, Jacob?]
title:                             Nieuw Geestelijck Lied-Boecxken, Gedicht van I.V. Medicijn
address: t'ALCKMAER, Voor de Wedue van Jan Volckertsz Hasersou, 1662
year: 1662
druk/uitgave:
Alkmaar: Hasersou, Weduwe van Jan Volckertsz
collation: 16o A-M8
music: without musical notation
number of songs: 28
29 entered in the Dutch Song Database
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek.
literature: COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, Pijzel-Dommisse 1987
available: scan (gateway.proquest.com)
copies (2):
Den Haag KB: 346 K 21 [1]
Londen BL: C.18.a.42:1
comment: Ill. Zeer klein liedboekje. Vanaf p141 met pseudo-titelpagina en doorlopende paginering: 'Sommige Liedekens, bequaem om in Bruyloften en ander geselschappen te singen. t'Alckmaer, Voor de Wedue van Hasersou'.
Suggestie auteur Jacob Vinck o.b.v. STCN. Zie evt. ook het eerste lied over een 'Gentsche Vinck'.
Achter beide exemplaren is een liedboekje met 4 liedjes gebonden, zie NiLbJV1662.
Meerdere liedjes uit Medicijn NiGLb1662 komen ook voor in Vreugdebeekje1645 en/of LofVrouwen(2)1619.
Volgens Pijzel-Dommisse 1985, 30 bevindt zich een andere druk van dit boekje in het poppenhuis van Petronella de la Court (Utrecht, Centraal Museum). Dit betreft de uitgave Dordrecht bij de Weduwe van Isaac Reyers, Anno 1668. Eén liedboek is daar verdeeld over vijf bandjes.

 
songs in this source (29)