Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Outrein NB1717

auteurs:
Outrein, Joh. d' (co-auteur)
Fouree, Hendrik] (auteur?)
titel:                             NUTTIGE BESTEEDINGE DER AFGEBROOKENE UUREN, In Christelyke Zang-Stoffen, Vervat in drie Deelen; Als voor I. DANK- en BEEDE-ZANGEN, in byzondere geleegentheeden des tyds. Ten II. Christelyke LIEFDE-LIEDEREN, of eenige Meditatien oover de Liefde van Christus. Ten III. LOF- en KLAAG-GEZANGEN, in verscheide byzondere Gemoeds-gestaltens. Voorsien met een VOORREEDEN, Door den Hoog-geleerden Heer JOHANNES d'OUTREIN, Bedienaar des Goddelyken Woords, in Amsterdam
adres: TE AMSTERDAM, By Johannes Douci, Boekverkooper, op de Cingel, by de Gasthuys-steeg, 1717.
jaar: 1717
druk/uitgave:
Amsterdam: Douci, Johannes (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 106
106 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek.
literatuur: Ros 2000 / Van Asselt 1997
Scheurleer: 1590 (p. 97-1)
exemplaren (1):
Amsterdam UB: OTM OK 72-51 (1)
commentaar: Scheurleer noemt [Hendrik] Fouree als mogelijke auteur van deze bron; zie ook Ros 2000. Over de relieuze overtuiging van D'Outrein, zie o.a. Van Asselt 1997.
Onder de opgegeven wijsaanduidingen zijn veel psalmmelodieën, maar ook verwijzingen naar Lodenstein, Camphuysen en Cloeck.

 
beschreven liederen uit deze bron (106)