Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Dansschool1780b

title:                             HET NIEUW VERMAKELYKE DANS SCHOOL. Waer in Gedanst, Gezongen en Gespeeld werd de Aengenaemste Menuetten, Contre Danssen, Herders, Drink-, Minne- en Bruylofts-Gezangen, meest Liederen, die Heedendaegs Gezongen werden. De VYFDE Druk Vermeerdert.
address: t'AMSTELDAM, By BARENT KOENE, Boekdrukker, op de Lindegragt, 1780.
year: 1780
druk/uitgave:
Amsterdam: Koene, B.
print: 5 vm.
music: without musical notation
number of songs: 42
8 entered in the Dutch Song Database. 34 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Londen BL: 11555.aaa.14
comment: Ill.
In het register staat zowel het lied dat in vorige editie(s) op p33 stond ('hoe slegt loopen de tyje') als het lied dat er werkelijk staat ('Op maandag ziet men').

 
songs in this source (8)


9 drukken:


Dansschool1779HET NIEU[W] VERMAKELY[KE] [...]Amsterdam / Putte, [...] / 177941
Dansschool1780aHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178041
Dansschool1780bHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / 178042 books.google.nl
Dansschool1780c[HET NIEUW VERMAKELYKE DANS SCHOOL][Amsterdam?] / [Koene, B.?] / [1780 ca.?] hdl.handle.net
Dansschool1781HET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / [1781-1782]42 books.google.nl
Dansschool1782HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178240 books.google.nl
Dansschool1794HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 179441 books.google.nl
Dansschool1805HET NIEUW VERMAKELYK [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / [1805 ca.]40 books.google.nl
Dansschool180xHET NIEUW VERMAKELYKE [...]Rotterdam / Scheffers [...] / [1806+]41
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.