Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

VrKramer1721

author:
[Vos [=Klein Jan], Pieter de]
title:                             De Vrolyke Kramer, MET KLYN JANS Plyzierig, en vermakelyk Marsdragent HONDTJE. Bestaande in de aangenaamste Gezangen, op de nieuwste en hedendaagsche Voysen. Op Nieuws overzien, verbetert en vermeerdert met verscheyde nieuwe liederen. DEN DERDEN DRUK
address: t'Amsterdam, by Jacob Brouwer, Boekdrukker en Boekverkooper, op de Princegracht, over de Wester-Kerk, 1721.
year: 1721
druk/uitgave:
Amsterdam: Brouwer, J.
print: 3 vm. vb.
collation: 8° A-F8
music: without musical notation
number of songs: 72
7 entered in the Dutch Song Database. 65 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Londen BL: 11556.bbb.40
comment: ill.: (Klein Jan met hondenkar, andere houtsnede dan de 11e dr.)

[p2:] Aan den LEEZER.
Komt hier beminde Jeugd, Liefhebbers van het zingen,
Die stadig en altoos tragt na veranderingen,
Hier heb ik tot u dienst een lieflyk zoet Banket,
Dat uyt Klyn Jantjes Mars u hier word voortgezet;
Waar in dat gy u lust ten vollen kunt verzaden,
Zo gy nieusgierig zyt doorsnuffelt deeze blaaden,
Hier zult gy vinden dat u hert en zin begeert,
Ja wat een yder droomt, dat word u hier vereert,
In 't kort daar is niet moys, nog ook geen nieuwe trantjes,
Die Klyn Jan in zyn Mars heeft, ja in al zyn Mantjes,
Of zy zyn hier by een versamelt zoet en raar;
Ik wens u veel plyzier en vreugden met malkaar.
Pieter de Vos.

 
songs in this source (7)


4 drukken:


VrKramer17xx[De vrolyke kramer, met Kleyn [...]s.l. / [17xx]
VrKramer1721De Vrolyke Kramer, MET KLYN [...]Amsterdam / Brouwer, J. / 172172 books.google.nl
VrKramer1780DE VROLYKE KRAMER, MET KLYN [...]Amsterdam (Reguliersbreestraat) / Egmont, [...] / [1780 ca.]48DBNL.orggeheugenvannederland.nl
VrKramer1946De Vrolijke Kramer met Klijn [...]Amsterdam / Holkema, [...] / 194629
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.