Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

VrKramer1721

auteur:
[Vos [=Klein Jan], Pieter de]
titel:                             De Vrolyke Kramer, MET KLYN JANS Plyzierig, en vermakelyk Marsdragent HONDTJE. Bestaande in de aangenaamste Gezangen, op de nieuwste en hedendaagsche Voysen. Op Nieuws overzien, verbetert en vermeerdert met verscheyde nieuwe liederen. DEN DERDEN DRUK
adres: t'Amsterdam, by Jacob Brouwer, Boekdrukker en Boekverkooper, op de Princegracht, over de Wester-Kerk, 1721.
jaar: 1721
druk/uitgave:
Amsterdam: Brouwer, J.
druk: 3 vm. vb.
collatie: 8° A-F8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 72
7 beschreven in de Liederenbank. 65 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Londen BL: 11556.bbb.40
commentaar: ill.: (Klein Jan met hondenkar, andere houtsnede dan de 11e dr.)

[p2:] Aan den LEEZER.
Komt hier beminde Jeugd, Liefhebbers van het zingen,
Die stadig en altoos tragt na veranderingen,
Hier heb ik tot u dienst een lieflyk zoet Banket,
Dat uyt Klyn Jantjes Mars u hier word voortgezet;
Waar in dat gy u lust ten vollen kunt verzaden,
Zo gy nieusgierig zyt doorsnuffelt deeze blaaden,
Hier zult gy vinden dat u hert en zin begeert,
Ja wat een yder droomt, dat word u hier vereert,
In 't kort daar is niet moys, nog ook geen nieuwe trantjes,
Die Klyn Jan in zyn Mars heeft, ja in al zyn Mantjes,
Of zy zyn hier by een versamelt zoet en raar;
Ik wens u veel plyzier en vreugden met malkaar.
Pieter de Vos.

 
beschreven liederen uit deze bron (7)


4 drukken:


VrKramer17xx[De vrolyke kramer, met Kleyn [...]s.l. / [17xx]
VrKramer1721De Vrolyke Kramer, MET KLYN [...]Amsterdam / Brouwer, J. / 172172 books.google.nl
VrKramer1780DE VROLYKE KRAMER, MET KLYN [...]Amsterdam (Reguliersbreestraat) / Egmont, [...] / [1780 ca.]48DBNL.orggeheugenvannederland.nl
VrKramer1946De Vrolijke Kramer met Klijn [...]Amsterdam / Holkema, [...] / 194629
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.