Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Lambert WegCon1723

auteur:
Lambert, Gillis
titel:                             Een rechte en gemakkelyke WEGWYZER der CONTRE DANSSEN, Un veritable et facile Guide des CONTRE DANCES, Verrykt met de MUZYK, door Gillis Lambert, Dansmeester Te HAARLEM. En Richi de la Musique, par Gille Lambert Maitre de Dance a HAARLEM.
adres: TE HAARLEM, Gedrukt by de Wed: H: van Hulkenroy, en Zoon Aäron van Hulkenroy, aan de Markt, 1723.
jaar: 1723
druk/uitgave:
Haarlem: Hulkenroy, de Wed: H. van
Haarlem: Hulkenroy, Zoon Aäron van
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 12
13 beschreven in de Liederenbank, waarvan 13 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. instrumentale bron. Bevat per dans een instructie in het Nederlands en Frans.
exemplaren (1):
Londen BL: K.8.a.16
commentaar: [ill.] [p3:] Aan den Leezer. Tot gemak der Heeren en Juffrouwen, geeve ik deeze twaalf byzondere Contra-Danssen in 't licht, eenige by my nieuwelyks uitgevonden; en toone by iedere Dans, zeer duidelyk en klaar, hoe men dezelfde Danssen moet. By ieder onderwyzing voege ik de Air in 't Muzyk by, zo als dezelve gespeeld moet worden. Hoope dat mynen arbeid niet zonder vrugt zal zyn. Beloove, zo dit myn werk met genoegen ontvangen werd, wederom, tegen het aanstaande Jaar, twaalf nieuwe in 't licht te geeven.

 
beschreven liederen uit deze bron (13)