Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Dansschool1781

titel:                             HET NIEUW VERMAKELYKE DANS SCHOOL. Waer in Gedanst, Gezongen en Gespeeld werd de Aengenaemste Menuetten, Contre Danssen, Herders, Drink-, Minne- en Bruylofts-Gezangen, meest Liederen, die Heedendaegs Gezongen werden. De ZESDE Druk Vermeerdert.
adres: t'AMSTELDAM, By B. KOENE, & Comp., Boekdrukker, op de Lindegragt.
jaar: [1781-1782]
druk/uitgave:
Amsterdam: Koene, B.
druk: 6 vm.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 42
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Londen BL: 11556.bbb.22
commentaar: Ill. Datering van deze zesde druk is gebaseerd op de actieve drukjaren van Barent Koene (tot en met 1782) en de datering van de vijfde druk door dezelfde drukker: 1780. Deze editie bevat dezelfde liederen op dezelfde pagina's als de vijfde druk (Koene), maar er zijn allerlei kleine verschillen tussen de twee edities in tekst en illustratie.

 


9 drukken:


Dansschool1779HET NIEU[W] VERMAKELY[KE] [...]Amsterdam / Putte, [...] / 177941
Dansschool1780aHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178041
Dansschool1780bHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / 178042 books.google.nl
Dansschool1780c[HET NIEUW VERMAKELYKE DANS SCHOOL][Amsterdam?] / [Koene, B.?] / [1780 ca.?] hdl.handle.net
Dansschool1781HET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / [1781-1782]42 books.google.nl
Dansschool1782HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178240 books.google.nl
Dansschool1794HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 179441 books.google.nl
Dansschool1805HET NIEUW VERMAKELYK [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / [1805 ca.]40 books.google.nl
Dansschool180xHET NIEUW VERMAKELYKE [...]Rotterdam / Scheffers [...] / [1806+]41
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.