Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Scheurleer 1889

author:
Scheurleer, D.F. (editeur)
title:                             Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende Leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen ghevinden in prente oft in ghescrifte: uut diversche steden ende plaetsen bi een vergadert ende bi malcanderen ghevoecht. Ende elck lieteken heeft sinen bisonderen toon, wise, oft voys, op noten ghestelt, ghelijc die Tafel hier na volghende breed' uut wijst ende verclaert
year: 1889
druk/uitgave:
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. editie/secundaire literatuur.
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)

 


4 drukken:


DEPB1539Een devoot ende profitelijck [...]Antwerpen / Cock, Symon / 1539259
NiDB1576Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...]Gent / Clerck, [...] / 1576259 books.google.nl
NiDB1586Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...]Gent / Clerck, [...] / [1566-1586?]259
Scheurleer 1889Een devoot ende profitelijck [...] 1889DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.