Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Scheurleer 1889

auteur:
Scheurleer, D.F. (editeur)
titel:                             Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende Leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen ghevinden in prente oft in ghescrifte: uut diversche steden ende plaetsen bi een vergadert ende bi malcanderen ghevoecht. Ende elck lieteken heeft sinen bisonderen toon, wise, oft voys, op noten ghestelt, ghelijc die Tafel hier na volghende breed' uut wijst ende verclaert
jaar: 1889
druk/uitgave:
aantal liederen:
0 beschreven in de Liederenbank
type: druk. editie/secundaire literatuur.
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)

 


4 drukken:


DEPB1539Een devoot ende profitelijck [...] Cock, Symon / 1539259 opac.kbr.be
NiDB1576Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...] Clerck, [...] / 1576259 books.google.nl
NiDB1586Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...] Clerck, [...] / [1566-1586?]259
Scheurleer 1889Een devoot ende profitelijck [...] 1889DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.