Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

KwGodin17xxa

titel:                             DE KWEELENDE GODIN OE [!] DE ZINGEN[DE] LEYSTER Zijnde vervuld met de Nieuwste en aangena[amste] Gesangen die hedendaags gesongen worde[n,] alle op zoete en bekende Voysen. Op nieuws Gedrukt en vermeerdert
adres: Te AMSTERDAM, By Isaak vander Putten, Papier en Boekv[er-]kooper op 't Water [i]n de Lootsman.
jaar: [1715-1748]
druk/uitgave:
Amsterdam: Putten, Isaak vander
druk: vm.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 53
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 4544 (p. pII38-1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 8 C 17 [ttlp. incompl.]]
commentaar: Ill. Datering o.g.v. opgave STCN van de werkjaren van deze drukker. Opgave aantal liederen o.b.v. register.

 


4 drukken:


KwGodin17xxaDE KWEELENDE GODIN OE [!] DE [...]Amsterdam / Putten, [...] / [1715-1748]53 books.google.nl
DKrPr_KwGodin1734DE DOORLUGTIG[E] [...]Amsterdam / Egmont, [...] / [1734 of later]51 books.google.nl
KwGodin1735DE KWEELENDE GODIN, OF DE [...]Amsterdam / Schelling [...] / 173547 books.google.nl
KwGodin1750DE KWEELENDE GODIN OF DE [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 175051DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.