Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Cloeck EV17xxa

author:
Cloeck, Johannes (auteur)
title:                             EEDISCHE VERLUSTINGEN Of Geestelijke GEZANGEN en LOFZANGEN Op Verscheyden Voorvallen en Gelegentheden, t'zamen gesteld, en ten dienst der Zanglievende in 't ligt gebragt, door [...] Den Sesden Druk, vermeerdert met een AANHANGSEL
address: t'UTRECHT, Gedrukt by Willem van Poolsum, Stads Drukker, tegen over 't Stadhuys.
year: [1701-1762]
druk/uitgave:
Utrecht: Poolsum, W. van (druk)
print: 6 vm.
music: without musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
Scheurleer: 1000 (p. 62-2)
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)

 


7 drukken:


Cloeck EV1677EDESCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Clerck, [...] / 167737DBNL.org 82
Cloeck EV1684EEDESCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Clerck, Willem / 168440 search.proquest.com
Cloeck EV1694EEDESCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Clerck, [...] / 1694 books.google.nl
Cloeck EV17xxaEEDISCHE VERLUSTINGEN Of [...]Utrecht / Poolsum, W. van / [1701-1762] books.google.nl
Cloeck EV17xxbEEDISCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Poolsum, [...] / [1701-1762] books.google.nl
Cloeck EV1717EEDISCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Poolsum, [...] / 1717 books.google.nl
Cloeck EV1752EEDISCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Poolsum, [...] / [1752-1760] books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.