Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

MinnebroersZak1729

auteur:
Qui Es Amablilis
titel:                             De Smakelyke Vermakelyke Minnebroers Sak. Vervuld met Allerly Spijsen voor veelderley Monden. Bestaande in 80 Gesangen van verscheyde soorten: op 65 [61 ?] veranderinge van Voysen, so van de fraeyste oude, als nieuwe Wyzen, meest alle beken[de.] Gemaekt en in Rijm gesteld DOOR QUI ES AMABILIS. Desen lesten Druk van veele [g]rove Fouten gesuyvert
adres: t'Amsterdam, QUI ES AMABILIS, 1729.
jaar: 1729
druk/uitgave:
Amsterdam
druk: vb.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 80
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 3119 (p. 200-1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 8 E 23 (ttlp. def., ontbr. p73-74, 81-84, 89-92, 127-128, 155-176, 179-182)

 


6 drukken:


MinnebroersZak1718De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 171880 books.google.nl
MinnebroersZak1729De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 172980 books.google.nl
MinnebroersZak17xxDe Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 17xx80 books.google.nl
MinnebroersZak1767De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 176780
MinnebroersZak1768De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 176880 books.google.nl
MinnebroersZak1799De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 179979 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.