Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

MinnebroersZak1768

auteur:
Qui Es Amablilis
titel:                             De Smakelyke Vermakelyke Minnebroers Sak. Vervuld met allerley Spysen voor veelderley Monden. Bestaende in 80 Gesangen van verscheyde zoorten: op 61. veranderinge van Voysen, zo van de fraaiste oude, als andere nieuwe Wysen, meest alle bekend. Gemaekt en in Rym gesteld DOOR QUI ES AMABILIS. Deze laatste Druk van veele grove Fouten gesuyvert
adres: t'AMSTERDAM, Voor QUI ES AMABILIS, 1768.
jaar: 1768
druk/uitgave:
Amsterdam
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 80
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 3121 (p. 200-1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (4):
Berlijn SBB: 8" Zf 7555-no.2 ('Kriegsverlust möglich')
Berlijn SBB: Zf 7566-no.3 ('Kriegsverlust möglich')
Den Haag KB: 30 A 4
Londen BL: 12450.aa.3
commentaar: ill. Opgave aantal liederen o.b.v. titel en register.

 


6 drukken:


MinnebroersZak1718De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 171880 books.google.nl
MinnebroersZak1729De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 172980 books.google.nl
MinnebroersZak17xxDe Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 17xx80 books.google.nl
MinnebroersZak1767De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 176780
MinnebroersZak1768De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 176880 books.google.nl
MinnebroersZak1799De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 179979 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.