Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Burg GZ1713

author:
Burg, Hermanus van den (auteur)
title:                             GEZANGEN
address: Te AMSTERDAM, By MARCELIS van HEEMS, op de hoek van de Gasthuys Molensteeg, 1713.
year: 1713
druk/uitgave:
Amsterdam: Heems, M. van
music: with musical notation
number of songs: 105
0 entered in the Dutch Song Database. 110 songs are included in an earlier/other edition of this source
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek.
Scheurleer: 3077 (p. 197-2)
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Den Haag KB: 8 E 1
comment: In 1717 herdrukt onder de titel Mengelzangen. Een mogelijke reden hiervoor wordt gegeven in het 'aan den leezer en zanger' en in de 'tweede noodiging' van de Mengelzangen: er verschenen roofdrukken van de Gezangen onder Van den Burgs' naam; minstens twee in Amsterdam door H. Bosch en in Leiden door Gillis Knotter. Om zich voor nog meer roofdrukken te behoeden nam Van den Burg een 'Privilegie' op in Mengelzangen. Mochten Bosch en Knotter nadien binnen vijftien jaar nog belangstelling hebben gehad voor het illegaal herdrukken dan zou hen dat op een boete van drieduizend gulden kunnen komen te staan.

 


2 drukken:


Burg GZ1713GEZANGENAmsterdam / Heems, M. van / 1713105 books.google.nl
Burg Mengelzangen1717MENGELZANGEN. TWEEDE DRUK, Op [...]Amsterdam / Blank, Hendrik / 1717181DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.