Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Burg GZ1713

auteur:
Burg, Hermanus van den (auteur)
titel:                             GEZANGEN
adres: Te AMSTERDAM, By MARCELIS van HEEMS, op de hoek van de Gasthuys Molensteeg, 1713.
jaar: 1713
druk/uitgave:
Amsterdam: Heems, M. van
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 105
0 beschreven in de Liederenbank. 110 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 3077 (p. 197-2)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 8 E 1
commentaar: In 1717 herdrukt onder de titel Mengelzangen. Een mogelijke reden hiervoor wordt gegeven in het 'aan den leezer en zanger' en in de 'tweede noodiging' van de Mengelzangen: er verschenen roofdrukken van de Gezangen onder Van den Burgs' naam; minstens twee in Amsterdam door H. Bosch en in Leiden door Gillis Knotter. Om zich voor nog meer roofdrukken te behoeden nam Van den Burg een 'Privilegie' op in Mengelzangen. Mochten Bosch en Knotter nadien binnen vijftien jaar nog belangstelling hebben gehad voor het illegaal herdrukken dan zou hen dat op een boete van drieduizend gulden kunnen komen te staan.

 


2 drukken:


Burg GZ1713GEZANGENAmsterdam / Heems, M. van / 1713105 books.google.nl
Burg Mengelzangen1717MENGELZANGEN. TWEEDE DRUK, Op [...]Amsterdam / Blank, Hendrik / 1717181DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.