Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

NiHaSpeelschuitje1753

titel:                             HET NIEUWE HAARLEMMER SPEELSCHUYTJE, Waar in door de Uytvaarende Naay-Meysjes, Gezongen werden veelerly vermakelyke GEZANGEN. Op allerhande Voysen VIERDE DRUK Verbetert
adres: Te Haarlem gedrukt by Mozes v. Hulkenroy, aan de markt. 1753.
jaar: 1753
druk/uitgave:
Haarlem: Hulkenroy, M. van (druk)
druk: 4 vb.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 38
51 beschreven in de Liederenbank
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek. Lokaal liedboekje, met ca. 4 liedjes over Haarlem. Bevat gevarieerd materiaal, zowel geestelijk als wereldlijk, waaronder herderszangen, een lied op het laatste oordeel, een registerlied, een droomlied en een treurzang op een poes.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 174 C 40
commentaar: Dit is een ander liedboekje dan Het Speel-schuytje, met vrolijke naay-meysjes (1733 ev.).
Het boekje bevat een ongebruikelijke schikking van lettertypes (Romein en Gotisch), zie bijv. p16 met 4 strofen in Romein en 3 in een (minder plaats innemend) Gotisch lettertype.

 
beschreven liederen uit deze bron (51)