Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

VroLouKre17xx

titel:                             DE VROLYKE LOUW en KRELIS. ZINGENDE EEN VYFTIGTAL NIEUW VERVAARDIGDE ZANGSTUKJES, Op allerlei Onderwerpen, zo als dezelve nog in geene Liedboeken gevonden worden; als, De Twaalf Maanden; Veld- en Bosch-Zangen; Lente- Zomer- Herfst- en Winter- Morgen- en Avondzangen; Liefdehandelingen, zo Ernstige als Boertige, Buur- en Kroegpraatjes; Gezangen op 't Vieren van een Commissarismaal; Huwlyks- Zilveren- en Gouden- Echt-feest, Nieuw-Jaars-Wensch, en verscheide andere. Alle op de fraaiste, keurigste en nieuwste wyzen.
adres: Te AMSTERDAM, Gedrukt by de Erve de Weduwe JACOBUS van EGMONT: op de Reguliers Breêstraat.
jaar: [1780-1787]
druk/uitgave:
Amsterdam: Egmont, Erven van de wed. Jacobus
druk: [1?]
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 45
45 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Bevat onder meer klucht- en liefdesliederen, reeksen liederen op deugden, morgen- en avondliederen voor de seizoenen, en huwelijksliederen.
Scheurleer: 3508 (p. 226-1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Den Haag KB: 5 D 43
Londen BL: 11555.a.32
commentaar: Datering: vlgns. de STCN was deze uitgever actief tussen 1759 en 1787. De wijsaanduiding bij lied 010 verwijst ws. naar de vertaling van Lynslager van Annette et Lubin uit 1780.

 
beschreven liederen uit deze bron (45)


1 drukken:


VroLouKre17xxDE VROLYKE LOUW en KRELIS. [...]Amsterdam / Egmont, [...] / [1780-1787]45 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.